Ilmatiiviysmittaukset

Onko rakennuksesi vaatimusten mukainen ja huolellisesti tehty?

Ilmatiiviysmittauksia suoritetaan tavallisesti uudisrakennuksille, jolloin mittauksen avulla selvitetään rakenteiden laatu. Ilmatiiviysmittaus onkin helpoin ja yksiselitteisin keino varmistaa rakentajien huolellisuus.
Nykyisten rakennusmääräysten mukaiset eristepaksuudet vaativat toimiakseen aukottamat ilmatiiveyden, koska ilmavuotokohdat rakenteissa lisäävät rakennevaurioiden riskiä – rakenteisiin pääsevä kosteus aiheuttaa pitkällä aikavälillä mahdollisesti suuriakin vaurioita rakenteiden sisällä.

Ilmatiiviysmittauksella määritetään ns. ilmavuotoluku, joka kertoo yksiselitteisesti rakenteiden ilmanpitävyyden. Mittauksen yhteydessä selvitetään tarvittaessa rakenteiden vuotokohdat ja arvioidaan niiden korjaustarve.

Sisäilman laadun varmistamiseksi tulee rakenteiden ilmatiiviyden olla aukoton, jolloin ilmanvaihto rakennuksessa on säädettävissä puhtaan sisäilman varmistamiseksi.

Oletko kiinnostunut rakentamisen laadusta?

Soita ja kysy lisää: 050-4619132

Ota yhteyttä ja kysy lisää!